🌳 “รักษาทุกคุณค่าแห่งธรรมชาติ เพื่อรสชาติที่ดีที่สุด” 🐝

“รักษาทุกคุณค่าแห่งธรรมชาติ เพื่อรสชาติที่ดีที่สุด”

📜 ด้วยประสบการณ์ด้านน้ำผึ้งกว่า 40 ปี ที่ถ่ายทอดกันมารุ่นสู่รุ่นถึงความใส่ใจในการผลิต ตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในแหล่งอาหารธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ปลอดสารเคมี ผ่านกระบวนการเก็บเกี่ยวที่ได้มาตรฐาน GAP

🍯 ทำให้ได้น้ำผึ้งชั้นเยี่ยมที่มีคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นให้มีอาชีพ ควบคู่ไปกับนโยบายการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัทเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด

“ทุกหยดเต็มไปด้วยเรื่องราว”

🛒 สั่งซื้อได้ที่ :
🌐 https://ongdhong.com
📱 https://shopee.co.th/ongdhong_honey
https://www.lazada.co.th/shop/ongdhong/
https://shop.line.me/@ongdhong
https://instagram.com/ongdhong
🏬 และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

น้ำผึ้งอองตอง #ทุกหยดเต็มไปด้วยเรื่องราว #น้ำผึ้ง #เชียงใหม่ #สิ่งแวดล้อม #ธรรมชาติ #ปลอดสารเคมี