เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา น้ำผึ้งอองตอง

จากคำพูดที่ว่า “หากเราได้ทำในสิ่งที่เรามีความรัก ความชื่นชอบ และมีความสนใจ จะเป็นหนทางให้เรากระทำในสิ่งนั้นๆออกมาได้เป็นอย่างดี” จนในปี พ.ศ.2557 คำพูดนี้จึงกลายเป็นแรงบันดาลใจในการสรรสร้างแบรนด์น้ำผึ้งที่มีชื่อว่า “อองตอง Ong Dhong” โดยบริษัท ฮันนี่ โพลีพลัส จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย 

เพื่อเป็นการขยายกลุ่มของผู้บริโภคน้ำผึ้ง ที่ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ หรือกลุ่มผู้รักษาสุขภาพเท่านั้น แต่ทุกคนต่างรู้คุณประโยชน์จึงหันมานิยมบริโภคน้ำผึ้งกันมากขึ้น เราจึงได้มีการคัดสรรน้ำผึ้งที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด และมีขั้นตอนการผลิตบรรจุที่พิถีพิถัน จากฟาร์มผึ้งและโรงงานผู้ผลิต ในเครือของเรา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ด้วยความตั้งใจที่ว่าเราจะเป็นผู้จัดจำหน่าย “น้ำผึ้งบรรจุขวด” ออกสู่ตลาดโลก มาจนถึงวันนี้น้ำผึ้งแบรนด์ 

“อองตอง” ถูกสรรสร้างขึ้นเพื่อจำหน่ายออกสู่ตลาดทั้งภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ โดยบริษัทของเรามั่นใจว่าในอนาคตอันใกล้นี้  “อองตอง” จะต้องเป็นแบรนด์น้ำผึ้งของคนไทย ที่คนทั่วทั้งโลกต่างให้การยอมรับ

ดังปณิธาน “BEST QUALITY TILL THE LAST DROP”

สั่งซื้อน้ำผึ้งอองตองได้ที่นี่

ซื้อ-ขายน้ำผึ้ง

ปณิธานเจ้าของแบรนด์

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 บริษัทของเราได้ดำเนินธุรกิจ ในฐานะการเป็นผู้จัดจำหน่ายน้ำผึ้งภายใต้แบรนด์น้ำผึ้งคุณภาพที่มีชื่อว่า “อองตอง OngDhong” ด้วยแนวคิดของความมุ่งมั่นและการทุ่มเท นั่นหมายถึง การมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทความตั้งใจ ความรู้ความสามารถ จากประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานกว่า 30 ปี ทั้งหมดในการคัดสรรน้ำผึ้งคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ในรูปแบบ Premium Product Premium Brand

ดังนั้นบริษัทขอให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าทุกท่านว่า พวกเราจะสรรหาน้ำผึ้งทุกหยด ด้วยความรู้ความสามารถ และความตั้งใจทั้งหมดที่มีของพวกเราทุกคน ให้ได้มาซึ่งน้ำผึ้งคุณภาพดีที่สุด เพื่อส่งตรงถึงมือผู้บริโภคทั่วทั้งโลก ดังคำที่ว่า BEST QUALITY TILL THE LAST DROP”

สุดท้ายนี้ “น้ำผึ้งอองตอง” ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านอย่างจริงใจ ที่ให้การตอบรับสินค้าของเรามาโดยตลอด และพวกเราทุกคนหวังเสมอว่า พวกเราจะมีโอกาสรับใช้ลูกค้าทุกๆท่านตลอดไป

น้ำผึ้งอองตอง

“น้ำผึ้งอองตอง” มุ่งมั่นและทุ่มเทความตั้งใจทั้งหมดในการคัดสรรน้ำผึ้งคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ และเพื่อคนทั่วทั้งโลกจะได้มีสุขภาพที่ดี

• บริษัทจะมุ่งมั่นทุ่มเทความสามารถและความตั้งใจทั้งหมดที่มีในการคัดสรรน้ำผึ้งคุณภาพดีที่สุด เพื่อมอบให้กับกลุ่มผู้บริโภคและสังคม
• บริษัทมุ่งเน้นในการพัฒนาสินค้าเพื่อความหลากหลาย และนำเทคโนโลยีในการผลิตและการบรรจุสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
• บริษัทจะมุ่งสร้างแบรนด์ “อองตอง OngDhong” เพื่อเป็นที่ยอมรับและครองใจผู้บริโภคทั่วทั้งโลกตลอดไป 
• บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้บริโภคทั่วโลก พนักงานทุกตำแหน่ง และบริษัทคู่ค้า เสมือนสมาชิกในครอบครัว 
• บริษัทจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประกอบธุรกิจตอบแทนคืนสู่สังคม

อ่านบทความเกี่ยวกับน้ำผึ้งที่นี่

เกี่ยวกับฟาร์มน้ำผึ้งอองตอง

น้ำผึ้งแบรนด์ “น้ำผึ้งอองตอง” ทุกหยดที่ส่งถึงมือผู้บริโภค เราได้คัดสรรมาจากฟาร์มผึ้งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ด้วยความตั้งใจของเราที่ว่า “เราจะสร้างแบรนด์น้ำผึ้งคุณภาพ” โดยต้องเริ่มต้นจากการคัดสรรแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ ก่อนจะนำน้ำผึ้งเข้าสู่กระบวนการผลิตและบรรจุต่อไป ดังนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราทุกคนพยายามที่จะสั่งสมประสบการณ์และแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับธรรมชาติของผึ้งและการได้มาซึ่งน้ำผึ้งคุณภาพ จนผู้บริโภคสามารถมั่นใจว่า น้ำผึ้งแบรนด์ “น้ำผึ้งอองตอง” เป็นแบรนด์น้ำผึ้งที่เน้นเรื่องของคุณภาพอย่างแท้จริง ดังคำกล่าวที่ว่า “Best Quality Till The Last Drop”

about_farm

มาตรฐานฟาร์มผึ้งที่ได้รับ

  • GAP (Good Agriculture Practices: GAP)การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับปศุสัตว์ ของกรมปศุสัตว์

มาตรฐานโรงงานผลิตที่ได้รับ

  • HACCP CODEX
  • GMP CODEX
  • GMP รับรองโดย กรมปศุสัตว์
  • HALAL FOOD
  • FDA (The United States Food and Drug Administration)
  • FDA (Thailand Food and Drug Administration)