ที่มาของชื่อ “อองตอง(OngDhong)”

น้ำผึ้งของเรามีต้นกำเนิดการผลิตมาจากภาคเหนือ จึงมีไอเดียในการนำภาษาเหนือมาตั้งชื่อแบรนด์จึงเกิดเป็นคำว่า “อองตอง OngDhong” แปลว่า “น่ารัก สดใส สีเหลืองอองตอง”

Praew

21 3 月 2020